A gyártó a vásárlás dátumától számított 50 hónapra, illetve a gyártási dátumtól számított legfeljebb 60 hónapra vállal garanciát a kazántestre. Amennyiben a kiszállított kazánban olyan hibák jelentkeznek, amelyre kiterjed a garancia, a Gyártó a hiba bejelentésétől 14 munkanapon belül biztosítja a hibák díjmentes javítását.  A garanciáról további részletes információt a termék mellé adott garanciakártyán olvashat.

A garancia csakis abban az esetben érvényesíthető, ha a garanciakártya dátummal, az értékesítő hiteles bélyegzőjével, aláírásával ellátott illetve szakszerűen az értékesítő által kiutalt szakember helyezi üzembe a terméket! Ezen bármely feltételek hiányában érvénytelennek minősül a garancia! A garanciajegy mellékletét képezi a kazán számlája.